Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o pomocy społecznej, tj. obecnie 456,00 zł.

Rodziną w rozumieniu cytowanej ustawy są osoby spokrewnione lub pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Dzierżoniów.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w tut. ośrodku w terminie do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 03.12.2018, 15:00

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny