Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134)

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, w wysokości 500,00zł miesięcznie. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,00zł na osobę w rodzinie lub 1200,00, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Okres świadczeniowy trwa od 01 października danego roku do 30 września roku następnego. Wnioski na nowy okres świadczeniowy składać można od 1 lipca (drogą elektroniczną) oraz od 1 sierpnia – (drogą tradycyjną).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

1) drogą tradycyjną (papierowo) – w siedzibie OPS Gminy Dzierżoniów, bądź za pośrednictwem poczty

2) drogą elektroniczną – za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia” https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku dostępny jest w załącznikach.

Dochód rodziny jest ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze jedynie na drugie i kolejne dziecko nie jest wymagane dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;

  2. ojciec dziecka jest nieznany;

  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Informujemy, iż przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Zachęcamy do odwiedzania strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

ZAŁĄCZNIKI:

								

wymagane dokumenty

Utworzono dnia 27.11.2018, 15:10

oświadczenie - dochody nieopodatkowane

Utworzono dnia 27.11.2018, 15:09

oświadczenie - wielkość gospodarstwa

Utworzono dnia 27.11.2018, 15:09

wniosek 500+

Utworzono dnia 27.11.2018, 15:09

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny