Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Świadczenie "Za życiem"

WSZYSTKIE KOBIETY W TRAKCIE CIĄŻY MAJĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

 

KAŻDA KOBIETA W CIĄŻY MA PRAWO DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI

ZDROWOTNEJ ORAZ USŁUG FARMACEUTYCZNYCH.

 

INFORMATOR

DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

 

Informator przedstawia uprawnienia przysługujące kobiecie w ciąży i rodzinie w ramach ustawy

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.

 

 

Kto może skorzystać z uprawnień?*

 

  • Każda kobieta w ciąży i jej rodzina

  • Rodzina w której przyjdzie lub przyszło na świat dziecko ciężko i nieodwracalnie upośledzone albo dziecko chore na nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu

  • Kobieta, która otrzymała informację o tym , że dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu

  • Kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

  • kobieta, która po po0rodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami

 

 

* Dokumentem potwierdzającym uprawnienia dla kobiet w ciąży, jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki

 

 

Jakie przysługują uprawnienia i pomoc?

 

  • Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. **

 

** Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia jest zaświadczenie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub

w czasie porodu. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

  • Świadczenie dla rodzin z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi: m.in. zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze „Program Rodzin 500+”, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. becikowe) oraz zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie.

Wnioski na w/w świadczenia należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów , ul. Piastowska 1, pok. nr 113 (parter),

tel: 74 832 56 62

 

  • Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej tj. świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne m.in. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Wnioski o udzielenie pomocy w w/w formach należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów , ul. Piastowska 1, pok. nr 110, 111, 112 (parter),

tel: 74 832 56 63, 74 832 56 64

 

  • Pomoc i wsparcie asystenta rodziny m.in. pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, udzielanie porad w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, reprezentowanie kobiety w ciąży przed instytucjami i urzędami. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny mogą skorzystać z pomocy rodziny wspierającej.

Wniosek o udzielenie takiej formy wsparcia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów , ul. Piastowska 1, pok. nr 112 (parter),

tel: 74 832 56 63

 

  • Osoby posiadające troje i więcej dzieci mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów uprawniającą do zniżek handlowych oferowanych przez instytucje publiczne i firmy na terenie miasta i kraju

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów , ul. Piastowska 1, pok.

nr 113 (parter), tel: 74 832 56 62

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek za życiem

Utworzono dnia 23.11.2018, 12:01

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny