Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Karta Dużej Rodziny

Od 20 lipca 2015 roku w naszej gminie funkcjonuje Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów. Dzięki programowi duże rodziny mieszkające na terenie gminy mogą skorzystać z szeregu nowych lokalnych zniżek. Umożliwia to Uchwała, którą 25 czerwca 2015 roku przyjęła Rada Gminy Dzierżoniów.

Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkujących pod wspólnym adresem w Gminie Dzierżoniów.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa poniżej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania przywilejów wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest złożenie odpowiedniego wniosku i oświadczeń
1) drogą tradycyjną (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. 113 (na parterze budynku).

2) drogą elektroniczną - za pośrednictwem  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Wydawanie Karty jest bezpłatne. Rodzice otrzymują karty bezterminowe, dzieci – do ukończenia 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki odpowiednio do jej zakończenia.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch wariantach:

  • karty elektronicznej w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz

  • karty tradycyjnej w formie plastikowego nośnika

Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL. W przypadku zagubienia, kradzieży lub innych sytuacji, w których karta jest utracona, można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 9,21 zł.

Składając wniosek należy wskazać, czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej czy karty elektronicznej. Można wybrać obydwie formy. Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019r.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o KDR do dnia 31 grudnia 2017r., i są w posiadaniu Karty tradycyjnej, zachęcamy do złożenia wniosku o Kartę elektroniczną!

Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest również ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Oznacza to, iż jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek dla dużych rodzin na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie: empatia.mpips.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ FIRMĘ DO PROGRAMU?

W dalszym ciągu zainteresowane firmy i instytucje mogą wziąć udział w projekcie poprzez wprowadzenie systemu zniżek bądź ulg dla posiadaczy Karty.

Do współpracy zapraszamy wszystkie chętne podmioty. Nie ma znaczenia rodzaj działalności ani wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub  dodatkowych uprawnień dla mieszkających na terenie gminy Dzierżoniów rodzin, będących posiadaczami Karty.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • możliwość posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów",

  • współtworzenie samorządowego programu skierowanego do dużych rodzin,

  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

  • KROK 1 - pobierz formularz dla firm dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów lub w siedzibie OPS Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. 113 (na parterze budynku)

  • KROK 2 - wypełnij go

  • KROK 3 - wyślij e-mailem na adres : ops@ug.dzierzoniow.pl lub dostarcz do siedziby OPS Gminy Dzierżoniów

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:45

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz dla firm

Utworzono dnia 25.01.2019, 14:03

lista partnerów KDR GD

Utworzono dnia 25.01.2019, 13:59

załącznik - karty elektroniczne

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:33

oświadczenie - władza rodzicielska

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:32

oświadczenie - rodzina zastępcza

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:32

oświadczenie - nauka

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:32

wniosek KDR

Utworzono dnia 02.01.2019, 13:31

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny