Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Klauzula- Dodatki mieszkaniowe

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH –

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / dodatki mieszkaniowe /

 

Administrator, dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1

tel. 74 832 56 60

e-mail ops@ug.dzierzoniow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Dane będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych - w szczególności zadań wynikających z:

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj .Dz.U.2017. Poz. 180 ) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2096 ).

Dane przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 • Sądy , Policja, Zarządca domu lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny

 • Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • dostawca oprogramowania Firma TOP - TEAM TT Sp. z o. o. ul. Górczewska 222 lok 271, Warszawa

 • inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych

 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,[Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ] nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny