Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 18.06.2020

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowania do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia, zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu Gminy Dzierżoniów do skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Wójtem Gminy Dzierżoniów a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina Dzierżoniów otrzymała środki na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnego typu wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Wsparcie skierowane jest do osób pełnoletnich z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

-wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, świątynie, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe);

-zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

-załatwianiu spraw urzędowych;

-nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

-korzystaniu z dóbr kultury(tj. kino, teatr, galerie sztuki itp.).

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów oraz telefonicznie 74 8325660.

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny